Köpvillkor

Alla priser på hemsidan visas inklusive 25% lagstadgad moms. Eventuell förädling & frakt tillkommer om inget annat är specificerat. Idrottsmotiv (metalljetong) eller egen logodekal kan beställas och monteras på de produkter som har utrymme för det. Minimumkostnad för gravyr är 50:-/order. Lägsta ordervärde är 100:-.

Om ni som förening önskar att ingå avtal med Hallmans.nu så kan ni få en fast rabatt på våra standardpriser.

Kontakta oss på order@hallmans.nu eller ring 08-580 80 180.

Befintliga rabatter kan ej kombineras med kvantitetsrabatter eller paketpriser på utvalda produkter.

Vid gravyrmanus med många olika klasser går det bra att maila in det till order@hallmans.nu.

Betalningsvillkor/frakter

Faktura 15 dagar netto om organisationsnummer lämnas, i annat fall kort/kontant eller förskottsbetalning. Då faktura skickas med brev tillkommer exp.avgift med 45:-. Om faktura skickas som PDF via e-post debiteras ingen exp.avgift. Fraktkostnad tillkommer på order som ej avhämtas i butiken. Leveranser som sker med brev debiteras med minimum 35:-.

Normal leveranstid är 1-2 veckor, vid kortare önskad leveranstid debiterar vi expresskostnad, beloppet beror på hur stor ordern är.

Uppge gärna önskat leveransdatum vid din beställning. Leveransdatumet på våra orderbekräftelser är när ordern är klar att hämtas eller den dag den skickas från vårt lager.

Leveranstid

För produkter ur vårt standardsortiment ca 1-2 veckor, graverat & klart. Om det är bråttom kan vi ofta hjälpa er ändå, ring oss gärna innan och kolla. Dock kan det då tillkomma en expresskostnad. Kostnad för gravyr, vinyldekal eller annan typ av förädling tillkommer. Er leverans skickas antingen med brev, postpaket, företagspaket, eller budbil.

För att kunna skicka företagspaket måste leveransadressen vara ställd till ett företag. Posten måste även ha en gatuadress (ej box-adress). Självklart går det även bra att hämta din beställning i vår butik, vardagar 09.00-16.00 (torsdagar 09:00-17:00)

Har ni önskemål om att leverans sker på annat sätt, vänligen meddela då detta i samband med Er beställning. Vi reserverar oss för eventuella fel i texter och bilder upplagda på hemsidan.

Har du en egen bild eller logo som du skulle vilja ha graverad på någon av våra produkter kan vi oftast ordna det. Maila bilden och ditt telefonnummer till order@hallmans.nu så återkopplar vi till dig när vi tittat på det.

Med lasergravyr blir det bäst resultat om bilden eller logon är helt svart och vit, alltså inga gråskalor. För diamantgravyr är det lite klurigare, men skicka det du har så hör vi av oss.

GDPR

1. PERSONUPPGIFTSPOLICYNS OMFATTNING

1.1 Nedan beskrivs hur Hallmans Försäljnings AB, org. nr 556776-9996, med adress Svandammsvägen 18, 126 34 HÄGERSTEN behandlar dina personuppgifter.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Hallmans Försäljnings AB är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter

1.5 Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS Om dig som kontaktperson hos ett företag som köper varor av oss eller är leverantör till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn (b) e-mailadress (c) telefonnummer (d) adress (e) kundnummer/leverantörsnummer (f) uppgifter om din arbetsgivare

3. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

3.1 Avseende dig som kontaktperson hos en företagskund eller leverantör till Hallmans Försäljnings AB behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2 ovan för ändamålet att administrera våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer samt att nå ut med marknadsföring. I situationer där Hallmans Försäljnings AB säljer varor eller tjänster till ett företag där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

3.2 Gällande kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2 för statistik och analys av försäljning. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna följa upp och analysera försäljning.

3.3 Avseende dig som frivilligt publicerar uppgifter på Hallmans Försäljnings AB sociala medier behandlar vi dina personuppgifter, punkt 2 ovan, för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

4. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Hallmans Försäljnings AB sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Hallmans Försäljnings AB inblandning, har Hallmans Försäljnings AB inget ansvar att på eget initiativ gallra bort sådana uppgifter inom en viss tidsperiod

4.2 Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi avslutar kund- eller leverantörsförhållandet med en aktör där du är kontaktperson eller om din ställning som kontaktperson upphör, lagrar vi dina personuppgifter i sex månader. Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.

4.3 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

4.4 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

5. MOTTAGARE
5.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration, IT- och molntjänster eller frakt och leverans. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

5.2 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag så som banker och försäkringsbolag, t.ex. vid köp av tilläggsförsäkringar eller delbetalning. Dessa bolag är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

6. IT-SÄKERHET
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång och som skyddar din integritet. Vi har goda rutiner för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

7. DINA RÄTTIGHETER
7.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

7.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

7.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Hallmans berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

7.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

7.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.8 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

8. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn

9. KONTAKTA OSS
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på order@hallmans.nu.

Reklamation, returer och ångerrätt

Om det är något som är fel, produkten är sönder eller skadad: Kontakta oss så fort du upptäckt det, ofta kan vi lösa det innan produkten ska användas.

Ring eller maila din kontaktperson eller på 08-580 80 180 – order@hallmans.nu. Ha ditt ordernummer redo så vi snabbare kan hjälpa dig.

Om en produkt ska skickas tillbaka på grund av ett handhavandefel hos oss, kontakta oss så står vi för returfrakten.

Vid köp via internet gäller lagen om distansavtal. Du har 14 dagar ångerrätt förutsatt att varan är oskadad och oanvänd.

Ångerrätten gäller ej produkter som är förädlade med gravyr, tryck eller specialtillverkade produkter. Det gäller dock ej på varor som är graverade enligt din order – specialtillverkade varor. Returfrakten i samband med ångerrätt betalas av kunden.

Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. Läs mer om reglerna på: www.konsumentverket.se